Unió Esportiva Cellera Amer Les Planes
Protocol pels partits
Unió Esportiva Cellera Amer Les Planes
Protocol Pels Partits

Registre d'Equips i públic assistent

Registre d'Equips i de públic assistent

En aquest apartat hi trobareu els protocols a seguir per tal de venir com a públic en alguns dels nostre pavellons, tant el d’Amer com el de la Cellera de Ter. També i trobareu l’enllaç al formulari de registre de dades dels equips. Si ja tens la informació necessària i vols passar directe al formulari d’inscripció clica en el botó vermell.

Protocol d’actuació per a partits de bàsquet en el Pavelló Municipal de la Cellera de Ter i Pavelló Municipal d’Amer

L’aforament permès en aquestes instal·lacions és d’un màxim de 40 persones, sense tenir en compte jugadors, entrenadors o personal que tingui a veure en el partit a disputar. Per tant això vol dir que s’accepta 10 persones de públic per equip quan hi ha 2 partits en joc a la mateixa hora. En canvi, quan hi hagi un sol partit l’aforament passa a ser 30 persones, 15 per equip.

Abans de venir.

S’haurà d’accedir a la pàgina web del club unioesportiva.cat i  entre altres dades s’haurà d’entrar el nom, cognom i telèfon de contacte de totes les persones que vindran al partit. Hi haurà un formulari visible per a tal fi,  també s’haurà d’acceptar les condicions. Cada usuari rebrà un correu amb les dades que ha omplert.

Les dades seran desades els dies que siguin estrictament necessàries  per tal de mantenir la traçabilitat en cas d’un positiu i així  poder facilitar a les autoritats sanitàries les persones que varen compartir espai.

Recepció d’equips i afició:

L’entrada al pavelló es farà conjunta, això vol dir que fins que no hi hagi totes les persones que han d’entrar al recinte aquesta no es permetrà. Això no vol dir que jugadors i aficionats entrin a la mateixa hora, en primer lloc perquè hi pot haver un partit en marxa i no hi haurà recepció d’aficionats fins que no surtin els del partit anterior i segon, per tal d’evitar qualsevol aglomeració l’entrada de públic i aficionats serà com a molt aviat 10 minuts abans de començar partit amb la condició que no hi hagi gent del partit anterior.

A l’entrada es prendrà la temperatura a tothom i qui marqui més de 37,3º no hi podrà accedir, tot seguit cada persona s’haurà de netejar les mans amb el gel hidroalcohòlic i es dirigirà directament a la zona de seients.

El públic haurà d’entrar i veure el partit sempre amb la mascareta posada, també  s’haurà de mantenir una distància mínima de 2 metres amb la resta de persones sempre i quan no sigui de la mateixa unitat familiar. Un cop finalitzat el partit s’haurà de sortir tan aviat com es pugui per les portes que estan indicades en les imatges

Els jugador/es i equip tècnic entraran per la zona indicada pel responsable COVID, amb la mascareta posada i se’ls prendrà la temperatura, no es permetrà l’entrada a ningú que superi els 37’3º, tot seguit se’ls assignarà una zona a on deixaran les motxilles i/o altre material i no es podran moure del lloc fins que la pista no estigui lliure, en el cas de necessitar els serveis ho hauran de demanar al responsable i aquest indicarà quin poden fer servir.

Aquest pavelló no permet fer servir les dutxes, per tant un cop finalitzat el partit els jugadors/es agafaran les seves pertinences i sortiran per la mateixa porta per la qual han entrat.

Altres consideracions:

  • En el pavelló d’Amer no hi ha cap servei de “bending” per tant tingueu en compte de portar beguda des de casa o si es necessita alguna cosa de menjar. En canvi en el de la Cellera si que es disposa d’aquest servei.
  • Només es podrà sortir de la zona assignada per anar als serveis i només es podrà entrar en aquests si no hi ha cap més persona dins. Si se surt del pavelló no es podrà tornar a entrar
  • Sempre s’haurà de seguir la normativa indicada pels responsables del protocol, en cas contrari el club podrà fer fora a totes aquelles persones que incompleixin les mesures de seguretat.

Podeu resoldre altres dubtes trucant al 640 56 56 52 o enviant un correu a info@unioesportiva.cat

PAVELLÓ MUNICIPAL DE LA CELLERA DE TER

PAVELLÓ MUNICIPAL D’AMER

Formulari Inscripció Públic

Per venir als partits ompliu aquest formulari i accepteu les condicions d'us. Les dades seran borrades en un màxim de 30 dies. Rebreu una còpia de les respostes introduïdes

Formulari Inscripció EQUIPS

Tots els equips que vinguin al pavelló municipal d'Amer o de la Cellera hauran d'omplir correctament el següent formulari.