Protocols d'actuació COVID-19

Protocols d'actuació COVID-19

Us presentem els protocols que s’hauran de seguir per evitar contagis de la COVID-19 en l’àmbit esportiu, (arribada, mentre es fa l’activitat i sortida) de les instal·lacions esportives a on la Unió Esportiva Cellera Amer Les Planes practica les seves activitats.

Abans d'anar al pavelló o local a on es fa l'activitat

El jugador i/o usuari d0activitats es mesurarà la temperatura corporal. Si aquesta supera els 37,3º, trucarà a l’entrenador i/o monitor  i no assistirà a l’entrenament o activitat.

Abans d’accedir al pavelló o local d’activitats també es prendrà la temperatura de tothom.

Recepció dels Usuaris o jugadors

Cal ser molt puntual. Un jugador sol no podrà accedir a la pista i ho haurà de fer acompanyat per un entrenador. La puntualitat pot evitar que grups diferents es puguin creuar dins les instal·lacions.

En el cas de les activitats a la zona de l’Era Nova i d’activitats en horari continu s’haurà d’esperar a la sortida del grup anterior per tant es deixarà un espai entremig entre classe i classe. Es ventilarà el local.

Recepció dels usuaris o jugadors

Els entrenadors i/o monitors mesuraran la temperatura dels jugadors/usuaris abans d’accedir a les pistes o local esportiu a on es faci l’activitat. Qui tingui una temperatura corporal superior a 37,3º no podrà accedir a les pistes, local o recinte esportiu.

Recepció dels usuaris o jugadors

Els jugadors i entrenadors es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a pistes.
Els usuaris d’activitats es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic quan entrin a la Sala de l’Era Nova.

Recepció dels usuaris o jugadors

Els entrenadors/ monitors hauran de ser 15 minuts abans de l’inici de l’entrenament a l’entrada del pavelló o recinte on es faci l’activitat amb la mascareta posada. Els jugadors i/o usuaris hauran de ser 5/10 minuts abans de l’inici de l’entrenament o activitat a l’entrada del pavelló o recinte esportiu amb la mascareta posada.

Mesures de control i seguretat

Els entrenadors o monitors hauran de tenir una llista dels assistents i els seus telèfons de contacte.
Cal tenir un registre d’assistents actualitzat per a cada entrenament o sessió .
Màxim 15 jugadors per pista, en el cas de les activitats esportives el nombre d’usuaris dependrà de l’espai existent i les distàncies de seguretat. Pel que fa al Vòlei màxim 10 jugadors a cada costat de pista.

Entrades i sortides, accessos

L’Entrada de cada pavelló està marcada amb la fletxa de color verd, la sortida en color blau. Al pavelló de la Cellera l’Entrada es l’habitual, la sortida serà per la porta d’emergència del costat de la sala Gimnàs. Al pavelló d’Amer l’entrada serà l’habitual, la sortida serà la porta d’emergència que es troba més a prop del carrer.
En el cas de la sala de l’Era Nova l’entrada i sortida serà per la mateixa porta però per entrar s’haurà d’esperar que tothom hagi sortit.

Pavelló Municipal de la Cellera de Ter

Pavelló Municipal d’Amer

Entrades i sortides, Mesures de seguretat

Mentre duri l’obligació de dur mascareta al carrer Els jugadors, entrenadors portaran la mascareta fins arribar a la pista. Els usuaris d’activitats fins que entrin a la Sala de l’Era Nova.
• Els jugadors i entrenadors no tocaran cap element del pavelló durant el camí de la pista: portes, parets, etc… el mateix es demana per la resta d’activitats i recintes esportius.

Calçat de recanvi

Els jugadors i entrenadors i usuaris d’activitats arribaran al pavelló o centre esportiu amb la roba necessària per fer entrenament posada.
Els jugadors i entrenadors s’hauran de canviar el calçat que portaven del carrer per entrar a la pista. No serà necessàri en el cas dels usuaris de l’Era Nova.

Desinfecció

Abans d’acabar l’entrenament els entrenadors amb l’ajuda de tots els jugadors desinfectaran les pilotes abans de que entri el següent equip a la pista i l’entrenador endreçarà les pilotes desinfectades
Els entrenadors procuraran utilitzar el mínim material possible, en cas de fer-lo servir s’haurà de desinfectar abans d’acabar l’entrenament i endreçar-lo.

Desinfecció

Les pilotes es netejaran amb l’ajuda d’un esprai desinfectant que administrarà l’entrenador.
• Els jugadors, una vegada s’hagin desinfectat les mans, eixugaran les pilotes amb paper.

Vestuaris i WC

Els jugadors i entrenadors no podran fer ús de les dutxes ni accedir als vestidors.
Els jugadors i entrenadors que en tinguin necessitat podran accedir als lavabos els quals ja estaran indicats de forma individual i hauran de portar mascareta si han de passar per una altra pista.
• En el cas de l’Era Nova s’haura de posar gel desinfectant a l’entrada i sortida dels lavabos.

Distància de seguretat en l'entrenament o activitat

Els entrenadors hauran de dur sempre la mascareta mentre siguin al pavelló sempre i quan no pugui garantir una distància prudencial de 2 metres amb els jugadors, Els Monitors d’activitats s’hauran de posar la mascareta per corregir posicions sempre i quan no puguin garantir la distància de seguretat.

Distància de seguretat en l'entrenament o activitat

Els jugadors hauran d’evitar les salutacions o celebracions amb contacte físic durant l’entrenament.

Distància de seguretat en l'entrenament o activitat

Els jugadors i entrenadors es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans de sortir de la pista i del pavelló per la sortida assignada. Per sortir a de l’Era Nova també hi haurà disponible gel per desifectar-se les mans.

Full Autoresponsabilitat

Als efectes de crear grups estables i oferir major garanties de traçabilitats haureu d’omplir el full de autoresponsabilitat conforme els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones i que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa. • A partir d’aquesta declaració els jugadors/entrenadors i/o usuaris han de comunicar al club qualsevol canvi en aquestes circumstàncies. Per facilitar aquesta tasca el club tindrà un formulari online de fàcil edició.

Altres consideracions

Els jugadors hauran de portar de casa:

• Mascareta
• Roba d’entrenament
• Calçat només per carrer
• Calçat només per entrenar.
• Ampolla individual d’aigua
• Tovallola individual

Els usuaris d’activitats:

• Màrfega en cas de necessitar-la
• Ampolla d’aigua individual en cas de necessitar-la.

Davant d’un possible cas de Covid-19

• Trucar al 061 i/o anar al CAP de referència.
• Avisar a l’entrenador o monitor
• L’entrenador o monitor avisarà al responsable COVID-19 del club.
• L’equip o grup deixarà d’entrenar o fer l’activitat fins a conèixer el resultat de les proves mèdiques.
• Si el resultat és negatiu, l’equip tornarà als entrenaments o l’activitat es reprendrà.
• Si el resultat és positiu es seguiran les instruccions de les autoritats sanitàries.

Document en PDF

Si vols aquest document en format pdf pots clicar en el següent botó vermell

Document PDF

Si vols aquest document en format pdf pots clicar en el següent botó vermell