Unió Esportiva Cellera Amer Les Planes
Mesures de Seguretat i Altres Temes
Unió Esportiva Cellera Amer Les Planes
Mesures de Seguretat i Altres Temes

Activitats Estiu: Mesures de Seguretat i altres

Activitats Estiu, Mesures de Seguretat i Altres

Benvolgudes famílies, us informem que a la botiga online de la web ja hi podreu trobar l’espai referent al pagament de les activitats d’estiu i per tant ja podeu fer aquest tràmit. clicant en el següent botó.

Per altra banda, us informem que hem esperat fins al darrer moment per informar-vos de les mesures que haurem d’adoptar aquests dies, el motiu és perquè ens arriben modificacions de protocols d’actuació molt sovint i això ens dificulta formalitzar un document definitiu del què s’haurà de seguir.

En l’arribada al pavelló:

 1. Cada participant haurà d’arribar a les instal·lacions municipals amb la mascareta posada.
 2. S’habilitarà una entrada diferent per cada grup, en cas de no ser possible, s’assignarà un període de temps per entrar i sortir segons el grup assignat.
 3. Serà obligatori desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic (que ja el tindrem a punt en els accessos del pavelló).
 4. Es mesurarà la temperatura de cada jugador/a. (no és obligatori, però ens ho recomanen per precaució). Si el participant supera els 37’3ºC no podrà fer l’activitat.
 5. No es podrà fer ús dels vestuaris, per tant, es deixaran les pertinences en els llocs destinats per a cada grup.
 6. Si un jugador/a té algun símptoma clar d’un dels següents, no podrà venir aquell dia:
 • Febre o febrícula
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Congestió nasal
 • Mal de coll
 • Mal de panxa
 • Vòmits
 • Diarrea
 • Malestar
 • Dolor muscular

Què cal portar de casa?

 1. L’esmorzar (ens han aconsellat que no donéssim fruita, per tant, finalment no podrem fer aquest servei).
 2. Una ampolla d’aigua. Hi haurà l’opció d’emplenar-la en el cas de no tenir aigua o quedar-se sense, i si això passa, s’haurà de demanar a l’entrenador/a corresponent de cada grup i serà ell/a qui ho faci. En tots els casos l’ampolla que es porti de casa serà d’ús individual.
 3. Sabates adequades per l’activitat a dins del pavelló. El jugador/a s’haurà de canviar les sabates a l’entrada del pavelló.
 4. Crema solar, posada a casa o al pavelló, d’ús individualitzat i sobretot en el cas de fer l’activitat a fora del pavelló.
 5. Cada setmana, tots els jugadors/es, hauran de portar la declaració de responsabilitat on acredita que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que hagin estat positius i no haver tingut contacte estret amb persones infectades.

Durant el dia:

 1. Si el nen/a té durant el campus algun símptoma, dels anomenats en el punt 6, s’aïllarà i es trucarà a la família perquè se’l vingui a buscar.
 2. En cap cas es podrà utilitzar les aixetes del lavabo per veure aigua.
 3. Sempre que es vulgui anar al lavabo s’haurà de demanar a l’entrenador/a corresponent de cada grup. L’ocupació màxima serà d’una persona al mateix temps.
 4. Després d’anar al lavabo és obligatori rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb el gel hidroalcohòlic.
 5. Evitar tocar panys de portes i/o interruptors, si es fa, és necessari rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic.
 6. No es faran activitats de contacte.
 7. La capacitat de participants total que el pavelló pot albergar segons l’espai, és de 36 persones.
 8. En tota la durada de l’activitat, de 9:00 a 13:00, els nens/es només podran relacionar-se amb els nens/es del seu mateix grup. No es podrà barrejar nens/es de diferents grups.
 9. De la mateixa manera que no es podran barrejar els nens/es de diferents grups, tampoc es barrejaran els espais fets sevir durant el dia.
 10. L’hora d’esmorzar (aproximadament entre les 10:45 i 11:15) es farà per grups, separats i respectant la distància de 2 metres dins el mateix grup. Com ja s’ha dit anteriorment només es podrà estar amb els participants del mateix grup.
 11. Els jugadors/es s’hauran de rentar les mans, abans i després d’esmorzar amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.
 12. No es podrà anar descalç i no es podrà entrar al pavelló amb les sabates de carrer.
 13. S’obriran les portes d’emergència del pavelló sempre que es pugui, per tal de garantir una bona ventilació.

En la sortida del pavelló:

 1. S’habilitarà una sortida diferent per cada grup, en cas de no ser possible, s’assignarà un període de temps per entrar i sortir segons el grup assignat.
 2. A l’hora de marxar cap a casa, els jugadors/es ho faran, tal com han arribat, primer es canviaran les sabates, es rentaran les mans amb el gel hidroalcohòlic i es posaran la mascareta.

Els entrenadors/es:

 1. Seran els encarregats de controlar el seu grup i d’assegurar-se que cada jugador/a compleixi les mesures establertes.
 2. Faran un control i seguiment dels seus jugadors/es amb la comprovació dels símptomes esmentats al punt 6.
 3. Cada cop que un jugador/a vagi al lavabo, l’entrenador/a assignat hi anirà a tirar polveritzador desinfectant.
 4. Si s’ha d’emplenar alguna ampolla d’aigua, se’n farà càrrec l’entrenador/a corresponent. Cada grup tindrà les seves ampolles i així no barrejar-les.
 5. Només tocaran, posaran i recolliran el material fet servir els mateixos entrenadors/es. No es barrejarà entre grups el material utilitzat durant el dia.
 6. Hi haurà una paperera per cada grup. L’entrenador/a responsable d’aquell grup serà l’encarregat de canviar-la cada dia.
 7. Un cop acabada l’activitat, cada entrenador/a desinfectarà el material fet servir durant el dia (cons, pilotes, escales…).
 8. En cas de tenir algun dubte, posar-se en contacte amb l’entrenador/a del grup corresponent i/o amb el responsable de l’activitat, Xevi Creus.

En el cas de veure alguna modificació necessària i/o afegir noves mesures segons els nous decrets que vagin surtin, canviarem el que sigui oportú i tornarem a enviar les noves mesures.

Document en PDF

També et pots descarregar aquestes instruccions en PDF per desar-les on vulguis.,

Document PDF

També et pots descarregar aquestes instruccions en PDF per desar-les on vulguis.,

Declaració Responsable

Aquest document és el que s'ha de portar omplert cada setmana per les famílies.

Declaració Responsable

Aquest document és el que s'ha de portar omplert cada setmana per les famílies.